TEMA OCH PROJEKT VÅREN 2019

Under våren 2019 kommer vi att jobba med flera olika områden med barnen i de olika åldersgrupperna. Vi har valt att presentera vårt arbete med Friluftsfrämjandets knoppis-, knytte- och mulleprogram som exempel här, men vårt arbete omfattar även områden som: miljö, rättvisa, demokrati och gemenskap.

 1. Friluftsfrämjandet
 2. Normer & värden
 3. Utveckling & lärande
 4. Barns inflytande
 5. Förskola & hem
 6. Samverkan med förskoleklass, skola & fritidshem
 1. Uppföljning, utvärdering och utveckling
 2. Prioriterade områden:
  1. Normer och värden samt revidering av likabehandlingsplanen
  2. Digitalisering i förskolan
 3. Utbildningsplan

Friluftsfrämjandet

Alla barn och alla pedagoger är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Våra pedagoger är utbildade barnledare för skogsgrupperna. Vi har 10 st planerade tillfällen varje termin anpassade efter barnens åldersgrupper och med ett innehåll baserat på barnens intresse.

Barnen är indelade i följande grupper: Knoppis 1-3 år, Knytte 3-4 år och slutligen tillhör barnen Mullegruppen när de går sitt sista år på förskolan och är 5 år. Vi går till olika skogsplatser där varje grupp har sin ”hemvist”. Varje tillfälle innehåller promenad, samling, fikastund och lek i skogen. Samlingen kan innehålla sånger, fakta om något djur, växt eller insekt, kunskap om allemansrätten, teater, lek mm

Mål Knoppis

 • Att barnen känner sig trygga med att lämna förskolan för skogsutflykt.
 • Att barnen får medbestämmande i verksamheten.
 • Att barnen ska få känna gemenskap med varandra.
 • Vi pedagoger vill förmedla en positiv upplevelse med att vistas i naturen.
 • Att barnen få lära känna skogen genom att utforska och undersöka. Genom planerad aktivitet och framför allt få tid för fri lek.
 • Att barnen få uppleva årstiderna med hjälp av sina sinnen.

Mål Knytte

 • Vi vill bibehålla och öka barnens lust, nyfikenhet och glädje av att vistas i naturen.
  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. – Lpfö 98/16
 • Vi vill tillvarata barnens idéer och intressen i verksamheten.
  Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenhet, intresse, behov och åsikter. – Lpfö 98/16
 • Vi vill att barnen ska vara trygga och känna att vi alla är bra kompisar med varandra.
  Barnen ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen. – Lpfö 98/16

Mål Mulle

 • Barnen ska tillsammans få uppleva Gemenskap & Glädje vid varje Mulletillfälle.
  Arbetslaget skall sträva efter att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känner sig trygga i gruppen. – Lpfö -98/10
 • Barnen ska få lära känna Mulle och hans vänner, ex. Laxe och få dela Mulles kunskap och hänsyn om djuren och naturen.
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur. – Lpfö -98/10
 • Barnen ska få lämna förslag, medbestämmande, på önskade aktiviteter som vi i möjligaste mån vill förverkliga.
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. – Lpfö -98/10
 • Barnen ska få förförståelse för ”Hitta Vilse” genom dialoger och aktiviteter som vi gör tillsammans.
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. – Lpfö -98/10

Läs mer om vår pedagogik

Detta var ett av de 9 områden som vi kommer att jobba med i våra barngrupper under vårterminen 2019. Om du blev nyfiken på att läsa mer om vår verksamhet så kan du ladda ner hela arbetsplanen här.

Ladda ner hela arbetsplanen